GRANTY

  • Łódzki Fundusz filmowy – produkcja filmu „Martwa natura”
  • Polski Instytut Sztuki Filmowej – promocja polskich filmów dokumentalnych za granicą.

Wspieraj niezależne filmy. Zrob donację tutaj.