Slawomir Grünberg – a Man with a Camera

$25.00

English:
The book “Slawomir Grünberg – a Man with a Camera” by Barbara Grünberg is a collection of thematic sequences, which describe the process of searching for his own identity, childhood memories, youth, education and family life. Slawomir talks about his mentors and bring to life memories from his travel with a camera while working on many documentaries. All of this is enriched by the statements of his family and friends and is illustrated by many photographs.
This is a book in which Sławomir Grünberg honestly and openly speaks about many aspects of his life, including, for example, the KGB battles he experienced during the filming in Russia. He reveals, which films and why were not completed and evokes those that positively changed the course of events or the lives of many people.

Book is written in Polish

Polish:
Książka „Sławomir Grünberg – człowiek z kamerą” Barbary Grünberg to zbiór wielu sekwencji tematycznych: opisanie procesu dochodzenia do własnej tożsamości, przywołanie czasów dzieciństwa, młodości i studiów, nakreślenie życia rodzinnego, przywołanie mentorów oraz wspomnień z filmowych podróży i pracy nad wieloma dokumentami, a wszystko to wzbogacone wypowiedziami rodziny, przyjaciół i znajomych oraz kolorowymi zdjęciami.
To książka, w której Sławomir Grünberg szczerze i otwarcie mówi o wielu aspektach swojego życia, w tym również np. o potyczkach z KGB, których doświadczył podczas realizacji zdjęć w Rosji. Zdradza, które filmy i dlaczego nie powstały oraz przywołuje te, które zmieniły bieg zdarzeń czy życie wielu ludzi.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Slawomir Grünberg – a Man with a Camera”

Your email address will not be published. Required fields are marked *